Thema’s

Ons thema-aanbod bestaat uit verschillende thema’s welke geschikt zijn voor meerdaagsen, studiedagen, bijeenkomsten en workshops. Ieder thema heeft een algemene invulling, welke naar wens van een groep of opdrachtgever kan worden aangepast en toegespitst op een bepaalde doelgroep (incompany).

Alle thema’s sluiten aan bij onze visie om mensen eens stil te laten staan, om na te denken over de betekenis van het leven en om in aanraking te komen met je eigen levensthema’s en levensvragen door middel van stilte en ritme.

Stilte en stil staan

In de huidige maatschappij is er altijd geluid om ons heen en in ons hoofd. Geluiden van verkeer, televisie, muziek, andere mensen, maar ook geluiden uit de natuur; de wind die waait, vogels die zingen en water dat stroomt. Er is altijd geluid, er is nooit volledige stilte. Daarnaast zijn we steeds drukker. We vliegen van hot naar her en gaan maar door. Ons hoofd ratelt: ‘dit moet nog gedaan worden, dat moet nog gedaan worden’ en we voelen ons schuldig als we eens ‘niks’ doen.  

Binnen het thema ‘stilte en stil staan gaan we aan de slag met stilte en stil staan. In het klooster heerst een stiltecultuur, maar ook incompany tijdens een training kunnen we bij stilte stil staan. Want wat gebeurt er als de wereld even stil komt te staan, je even niks meer ‘moet’? Wat gebeurt er als je stil bent? Welke invloed heeft stilte op een groep? Welke invloed heeft stilte op jouw hoofd en op je lichaam?

In dit thema gaan we stilte verkennen op verschillende manieren. Wat hoor je, zie je, voel je, ruik je, proef je, als je stil bent en als je stil staat? Wat komt er in je naar boven?

Rituelen

Rituelen markeren een overgang, een drempel. Rituelen geven vorm aan het leven en zorgen voor betekenis in situaties waarvan de betekenis niet direct duidelijk is. Rituelen geven je de mogelijkheid om een situatie met andere ogen te bekijken, om een nieuw perspectief te zien. Volgens Grimes (2014), een vooraanstaande professor op het gebied van religie en cultuur, is ieder ritueel anders, maar bestaat het altijd uit een lichamelijk handelen (je doet iets), een focus (het trekt je aandacht), een invloed vanuit de cultuur (religieus of non-religieus), en is het een handeling die anders is dan het dagelijkse handelen.

Het ritueel laat je stil staan en nadenken over een bepaald moment in je leven, waar je normaal gesproken misschien aan voorbij zou zijn gegaan. In het thema ‘rituelen’ gaan we aan de slag met rituelen en wat deze betekenen voor jouw persoonlijke leven. Hoewel een ritueel als een heel groot ‘ding’ klinkt, hoeft het dit niet te zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan een ritueel rondom het begin of einde van een schooljaar of rondom het begin of einde van een baan. Rituelen kunnen ook in het leven van alledag worden toegepast: sta eens stil bij de betekenis van iedere dag koffie drinken bij de koffieautomaat – wat doet dat met je en lukt het je om in het moment te leven? Welke waarde heeft de vrijdagmiddagborrel? Een taart bij een verjaardag?

In dit thema verkennen we rituelen: alledaagse en speciale rituelen. We staan stil bij wat we leren van onze rituelen en wat ze voor ons kunnen betekenen.

Bron: Grimes, R.L. (2014). Defining and classifying ritual. Uit R.L. Grimes, The craft of ritual studies (pp. 185-210). Oxford: Oxford University Press

Existentieel Biografisch Onderzoek

Iedereen leest wel eens een boek, kijkt een serie of een film. In de meeste van deze is er wel een element of een personage dat je aanspreekt, of juist helemaal niet aanspreekt. Wat zegt dit over jou? Wie ben jij dan als je jezelf bekijkt vanuit het personage dat jou wel of niet aanspreekt?

Onze identiteit wordt vormgegeven door de verhalen die wij over onszelf vertellen: ik ben zus, ik ben broer, ik ben student, ik ben zoon, ik ben dochter, ik ben docent, ik ben partner, ik ben moeder, ik ben vader enzovoort. In het thema ‘existentieel biografisch onderzoek’, gaan we aan de slag met de verhalen die wij over onszelf vertellen en hoe we onszelf herkennen in boeken, films of series. We staan stil bij wie wij zelf zijn aan de hand van verhalen, metaforen, beelden en symbolen.

Benedictijns leiderschap

Benedictus was een monnik die een gemeenschap rondom hem wist te vormen. Hij bedacht drie regels op basis waarvan een gemeenschap kon bestaan en waarmee mensen hun leven in konden vullen: stabilitas, obedientia en conversio morum. Stabilitas draait om de dagelijkse betrokkenheid: stil staan, aandacht hebben voor het dagelijkse leven. Obedientia draait om gehoor geven aan de ander door te horen, aandacht te hebben voor de ander en diens intenties en behoeftes. Conversio morum gaat om het leren om stil te staan, te reflecteren en om open te staan voor de ander.

Oorspronkelijk werden deze regels in een religieuze leefgemeenschap nageleefd, zo ook in de kloosters die wij bezoeken. Echter, kunnen deze regels ook worden toegepast op het dagelijkse leven van allerlei mensen. Wat betekent het om betrokken te zijn, stil te staan bij je eigen normen en waarden, aandacht te hebben voor de ander en voor jezelf en om te reflecteren op je eigen gedrag? Hoe kan je dat inzetten in je werk/studie en in je privéleven? Wat betekent het om bezig te zijn met deze drie leefregels?

In de kern gaat dit thema om het luisteren: luisteren naar wat er bij de ander gebeurt, luisteren naar wat er bij jou gebeurt en daarmee aan de slag gaan.

Bron: Derks, W. (2003). Een levensregel voor beginners: Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. Tielt: Lannoo.

Rondom een boek of een film

Er zijn enorm veel verschillende boeken geschreven en films gemaakt waar we een weekend of een studiedag over kunnen organiseren. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de rode draad en stellen elkaar vragen over wat het boek of de film ons heeft gebracht (of niet gebracht). We kunnen elkaar inspireren en verwonderen door vanuit ons eigen perspectief te praten en te vertellen waarom iets ons wel of niet aanspreekt.  We maken kennis met elkaars zienswijzen en stimuleren elkaar om verder/dieper te kijken dan dat we normaal zouden doen.

Voorbeelden van boeken die we kunnen bespreken zijn: Rebible van Inez van Oord, De Trooster van Esther Gerritsen, Stil de Tijd van Joke Hermsen, In Goede Handen van Jos van Remundt en Simon Deen, De Berg van de Ziel van Christa Anbeek

Voorbeelden van films die we kunnen bekijken zijn: The Life of Pi, Son of Man, The Bucket List, The Truman Show. Zie voor meer films: https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/label/9394/-/page/1/

De monastieke traditie en psalmen

Het leven in een klooster is een manier van leven die ver af staat van het leven dat de ‘gewone’ mens leeft. In dit thema gaan we aan de slag met het kloosterleven: wat betekent het, waarom leven mensen zo? We gaan specifiek in op het gedachtegoed van Benedictus en hoe dit vorm krijgt in het kloosterleven van de kloosters die wij bezoeken. Wij doen mee met het ritme van de kloosters die wij bezoeken en we zijn, zoals zij, stil tijdens verschillende maaltijden en op verschillende momenten van de dag. We gaan met elkaar in gesprek wat de sfeer, het ritme en de stilte met je doen.

Daarnaast gaan we werken met psalmen. In de verschillende diensten zingen de kloosterlingen dagelijks ongeveer 18 psalmen, dag in en dag uit, jaar in en jaar uit. Het behoort tot het wezen van hun bestaan. Wij lezen verschillende psalmen met elkaar, bespreken deze uitvoerig en gaan na wat deze voor ons betekenen. Wat roept het bij ons op? Deze wijze van bespreken wordt ook wel ‘lectio divina’ genoemd. 

In dit thema gaan we het kloosterleven van dichtbij ervaren: wat doet het met jou en wat vertellen de teksten waar kloosterlingen dagelijks mee bezig zijn jou?

Een dag in het klooster

Tijdens de meerdaagse dompelen we ons drie dagen en twee nachten onder in het leven in een klooster. Vind je dit te veel, maar wil je wel eens de sfeer, het ritme en de stilte ervaren? Ga dan één dag met ons mee het klooster in. We maken een wandeling door het klooster en in de omgeving, we maken verschillende gebedsdiensten en maaltijden mee en in de trappistenkloosters gaan we genieten van het vakmanschap van de monniken en proeven we het trappistenbier. Indien mogelijk gaan we in gesprek met een kloosterling.

De dag in het klooster is uitermate geschikt als een teamuitje of als activiteit om elkaar te leren kennen.