Team

Het team van begeleiders van Vadere

In het team van Vadere heeft ieder zijn eigen achtergrond, kennis en specialiteit. Door kennis en ervaring regelmatig met elkaar te delen, blijft het team als geheel steeds ‘bij de tijd’.
Bij het aantrekken van teamleden kiest Vadere bewust voor personen met een opleiding en ervaring in de spiritualiteit, didactiek, levensbeschouwelijke communicatie die daarnaast gespecialiseerd kunnen zijn in menswetenschappen, theologie/religiewetenschappen.

De teamleden zijn:

Marleen
Marleen Boon
Nelleke
Nelleke Hoekstra
Evelien
Evelien van Leersum
Jos
Jos van Remundt
Gerard
Gerard Swüste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marleen Boon

“Stop maar weer weg juf, dat hebben we vorig jaar ook al gedaan!” Een leerling komt de klas binnen, juist op het moment dat ik vier adventskaarsen op een tafeltje zet. “Fijn dat je de adventskaarsen nog kunt herinneren van afgelopen jaar!” Een complimentje voor de leerling die enigszins verbaasd naar mij kijkt. Die reactie had hij niet verwacht.
Ik ben docent godsdienstig vormingsonderwijs op verschillende openbare basisscholen. Het is geweldig om samen met de leerlingen op zoek te gaan naar hun eigen levensbeschouwing. Hen kennis te laten maken met rituelen en gebruiken en hen de rijke verhalen te vertellen.
Samen met Jos van Remundt heb ik het boek ‘Geestelijke stromingen geven’ geschreven, bedoeld voor studenten en leerkrachten in het basisonderwijs. Het boek, geschreven aan de hand van de zes levensvragen, biedt achtergrond, inhoud en handvatten om het vak geestelijke stromingen op een goede manier in het onderwijs te integreren. Vanuit die hoedanigheid ben ik gastdocent geestelijke stromingen aan de pabo en gespreksleider bij forums waarin mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen plaatsnemen.
De afgelopen jaren ben ik begeleider van kloosterweekenden voor studenten. Deze weekenden zijn waardevol. De rust in het klooster en het warme welkom, zorgen voor een prettige open sfeer. Ieder mens heeft levensvragen en tijdens het weekend is er tijd en ruimte om over deze vragen na te denken en te praten. De stilte is voor velen een nieuwe en soms spannende ervaring. Ik vind het mooi om mensen hierin te begeleiden.

Nelleke Hoekstra

Eén van mijn eerste kennismakingen met spiritualiteit en de impact hiervan was tijdens een korte cursus Thai Chi. Door te werken vanuit stilte, rust en bewustzijn raak je je innerlijke kracht en kom je tot de kern van je eigen persoonlijkheid. Dit geeft de ruimte om tot inzichten te komen en verder te kunnen in het dagelijks leven. Deze ervaring zal ik nooit vergeten en is de eerste aanzet geweest om met mensen te willen werken die op zoek zijn naar hun eigen innerlijke ruimte.
Na mijn studie aan het conservatorium ben ik zeer actief geweest als musicus en heb ervaren wat het belang van muziek is voor mijzelf maar zeker ook voor anderen. Naast het spelen in concertzalen heb ik ook regelmatig gespeeld in palliatieve instellingen en bejaardentehuizen. Het is prachtig om te ervaren dat muziek iemand uit zijn of haar isolement kan halen en dat mensen die nergens meer op reageren ineens beginnen te dansen of te zingen. Door mijn studie Pabo en het vak levensbeschouwing ben ik intensief gaan werken met de verschillende levensvragen. Vanuit de opleiding ben ik in aanraking gekomen met het kloosterleven. Deze ervaring heeft mij enorm veel gebracht en geeft voor mij aan dat het voor velen goed zou zijn om af en toe zo’n adempauze te nemen en even tot jezelf te komen. Na deze paar dagen is er weer veel energie en inspiratie om het dagelijks leven weer in te stappen.
Na afronding van mijn tweede studie ben ik gevraagd om als begeleider mee te gaan tijdens kloostermeerdaagsen. Ik vind het heel bijzonder om met mensen in gesprek te gaan en te zien welke impact de stilte, rust en bewustzijn op hen heeft.

Evelien van Leersum

Vanaf mijn puberteit ben ik geïnteresseerd geraakt in wat de mens drijft als het gaat om levensbeschouwing/religie. Hoe gaan mensen om met, en hoe geven ze betekenis aan, de grote vragen van het leven? Wat drijft hen om de antwoorden te willen vinden? En hoe ver gaan ze daarin? Deze interesse bleek telkens in mijn leven terug te keren, maar nog wel als een buitenstaander/beschouwer.
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met het Zenboeddhisme , een stroming die juist geen antwoorden geeft. Ik heb gemerkt dat in de loop der jaren sommige vragen wegvallen, waardoor vrijheid van open beleving ontstaat. Ongeveer 3 jaar geleden heb ik mij formeel aan deze traditie verbonden. De overgang van buitenstaander naar actief deelnemer van een levensbeschouwing is een heel bijzondere ervaring in mijn leven.
Ik heb ontdekt dat stilte een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het ontmoeten van jezelf en de ander. Vaak kun je daarin verrassende ontdekkingen doen. In de stilte vallen de woorden weg waarmee je betekenis geeft aan jezelf en de wereld. Het motto van onze Zengroep is : “In stilte ontdek je waar je leven over gaat”, en dat kan ik alleen maar onderschrijven.
Sinds vijf jaar ga ik als begeleider mee met kloosterweekenden voor studenten. Ik heb ervaring met stilteretraites in RK- en Zenkloosters. Ik heb een ruime ervaring in het geven van mindfulnesstrainingen en zenmeditatiecursussen aan volwassenen en in 2016 hoop ik de opleiding tot MindfulKidstrainer af te ronden.

Jos van Remundt

In het begin van mijn carrière gaf ik les aan kinderen van groep 4 op een basisschool in Volendam. Ik ervaarde hoe zij in staat waren om spelenderwijs om te gaan met grote levensvragen. Dit was een belangrijk keerpunt in mijn leven en vormde voor mij de basis voor hoe ik verder wenste te gaan. Het gaf mij het inzicht dat ik, hoe moeilijk dat soms ook is, altijd betrokken moet zijn op de ander. Vanuit deze gedachte heb ik mij ontwikkeld in het begeleiden en adviseren van besturen, directies, studenten, leerkrachten, ouders en leerlingen op het gebied van levensbeschouwing en spelenderwijs omgaan met levensvragen.
Levensbeschouwelijke Communicatie is voor mij een zinvolle opzet om de levensvragen aan de orde te brengen. Het levert een waardevolle bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van de instelling, leerkrachten, verpleegkundigen, studenten , leerlingen, … . Levensbeschouwelijke Communicatie kent iedereen ongeacht sociale, culturele of religieuze achtergrond – een bijzondere plaats toe. Een belangrijk motto bij mijn werk is ‘Geef hen geen boodschap mee, maar leer ze zelf boodschappen doen. Inmiddels geef ik jaarlijks een aantal bijeenkomsten en cursussen rondom klooster- en christelijke spiritualiteit vanuit verschillende invalshoeken. Het bijzondere wanneer ik dat kan doen in een klooster is omdat de sfeer daar fijn is en vanwege de rust die er heerst.
Jos van Remundt is auteur en medeauteur van de vele boeken en cursussen op het gebied van levensbeschouwelijke communicatie, levensvragen en identiteit, gepubliceerd door Stichting Echelon. Hij geeft regelmatig op verzoek les aan basisschoolleerlingen en is als docent verbonden aan Hogeschool Saxion Deventer. Vanuit deze functie werkt hij samen met Hogeschool Karel de Grote Antwerpen. Verder organiseert hij excursies en studiereizen naar de steden zoals Enschede, Deventer, Amersfoort, Amsterdam, Antwerpen en Rome en begeleidt hij meerdaagse bijeenkomsten omtrent klooster- en spiritualiteit.

Gerard Swüste

Gerard Swüste (1945) studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij werkte bij de KRO-radio, onder andere voor programma’s als Kruispunt Radio, Het Klooster, Echo en het Theater van het Sentiment en in verschillende leidinggevende functies. Sinds 1976 preekt hij regelmatig in de Amsterdamse Dominicus. In 2015 verscheen van zijn hand Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht, uitgegeven bij Skandalon in Vught.
‘Psalmen’, zo schrijft hij, ‘zijn zeer oude liederen/gedichten die tot op de dag van vandaag worden gebeden en gezongen. In de Psalmen komen alle kernthema’s van de Schrift aan bod: schepping, uittocht, woestijn, ballingschap, Tora, profetie etc. De mens bezingt dit alles, soms in een danklied, soms in een klaagzang. Zo vormen de Psalmen het emotionele hart van de Schrift. Ze zijn het antwoord van de mens aan God over alles wat hem in het leven overkomt. Die emoties blijken door de eeuwen heen nauwelijks veranderen. Daarom zijn de Psalmen nog altijd actueel. Ze bezingen wat in mensen omgaat. Ze hebben het ook over gevoelens die we voor onszelf misschien wel liever niet willen toegeven, zoals woede en wraak. Psalmen maken duidelijk, dat je tegenover God je hart mag luchten, geen blad voor de mond hoeft te nemen. En ze spreken de overtuiging uit dat God altijd luistert.’