Regel van Benedictus

De monniken en de monialen leven volgens de regel van Benedictus (*).

Uit de Regel van Benedictus

De broeders onderling (35, 1-2):

De broeders moeten elkander dienen en niemand mag dan ook ontslagen worden van de keukendienst, tenzij hij ziek is of in beslag genomen door bezigheden van groot belang. Want dit is een bron van rijke beloning en liefde.

Over de onderlinge communicatie (6, 3-5):

Daarom zal aan volmaakte leerlingen vanwege het grote belang van het stilzwijgen maar zelden verlof gegeven worden voor een gesprek, zelfs als het goede, heilige en vruchtbare gesprekken betreft. Want er staat geschreven: ‘Bij veel spreken kan men de zonde niet vermijden’ en elders ‘De tong heeft macht over dood en leven.

Over de gastvrijheid (53, 1):

Alle gasten die aan komen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: ‘Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen.

Regel voor de kloosterlingen

Uit: OCSO, C. 13.1 / Constituties van Cistercienzerorde)

Gemeenschap van kloosterlingen:

‘Hierin bestaat de regel van het leven in gemeenschap: eenheid van geest in de liefde Gods, een band van vrede tussen alle broeders in onderlinge en volhardende liefde, communio in het delen van alle goederen.’

(*)  De Regel van Benedictus speelt niet alleen een belangrijke rol in het leven van kloosterlingen, maar is ook een belangrijke inspiratiebron voor mensen die buiten het klooster op zoek zijn naar spiritualiteit. De laatste jaren zijn verschillende boeken verschenen over benedictijnse levenswijze voor het dagelijks leven van niet-kloosterlingen. Denk maar aan Anselm Grun, Benoit Standaert, Esther de Waal, Wil Derkse zetten zich in om de waarden uit de Regel toepasbaar te maken zoals op het gebied van leidinggeven, tijdmanagement. Meer: http://www.abdijsion.nl/bronteksten/artikel.php?blog=56