Ervaringen

Gezamenlijk eten

Bewustwording

“Na de kloostermeerdaagse heb ik het gevoel dat ik ook vaker stilsta bij mijn emoties. Waarom voel ik me zo? Hoe komt dat? Wat kan ik hiermee? Ik ben me wat bewuster van mijn eigen handelen geworden en probeer hier ook wat beter mee om te gaan. Wat mij opviel de laatste avond dat we kaarsjes op mochten steken was dat er heel veel stilte viel. Normaal gesproken zou ik die stilte op willen vullen omdat ik wil dat iedereen actief meedoet. Ik ergerde me er dan aan dat niemand iets zei. Ik vond het nu alleen maar mooi. Ik merkte dat ik door de stilte ook steeds dieper na ging denken en ik het ook waardeerde dat iedereen de tijd nam om na te denken.”

“Door de teksten van de psalmen mee te lezen en te ‘ervaren’ (door de zang van de zusters) vielen sommige begrippen anders dan wanneer ik ze thuis of op hogeschool vluchtig zou lezen. Het is net zoals dat moment dat je een lied voor de zoveelste keer hoort, maar dan in een andere setting en mood dan de andere keren. Dan kunnen bepaalde woorden of een bepaalde betekenis ineens binnenkomen en je een andere ervaring van de melodie of tekst krijgen. Zoiets gebeurde ook in het klooster: door de setting en overtuiging en liefde in de zang van de zusters kregen woorden zoals ‘herder’ en ‘bescherming’ of ‘zegen’ een andere lading. De manier waarop de psalmen en andere liederen waren geschreven was beeldend en sprak mij om eerlijk te zijn best wel aan. Ik zou het niet erg vinden om een mini-psalmenboekje bij me te dragen om af en toe in de lezen. Door het kloosterweekend zijn veel woorden (maar nog lang niet alle) meer gaan leven in de context van het geloof.”

Leren over jezelf

“De kloostermeerdaagse zag ik als een ervaring om mijzelf verder te ontwikkelen als persoon en tot meer zelfinzicht te komen. Ik heb van ieder moment van stilte gebruik gemaakt om dichter bij mijzelf te komen. Tijdens de kloostermeerdaagse ben ik erachter gekomen dat ik niet de enige ben die op zoek is naar ‘zichzelf’. Tijdens het evaluatiemoment op vond ik dat een collega dit erg mooi had beschreven. Zij vertelde dat ze de eerste stappen van het levenspad had bewandeld, maar dat de weg van de levenswandeling nog lang niet is geëindigd. De eerste stappen zijn gezet maar het blijft een (levenslang) proces. Zo is een mens voortdurend in ontwikkeling en op zoek naar zichzelf, of je nou 20, 30, of 60 jaar bent.

Wat voor mij persoonlijk de lastige momenten waren tijdens het kloosterweekend, was het meedoen met bepaalde rituelen en de gebeden. Waar lag voor mij, als moslim, de grens? Ik heb een meer transcedent Godsbeeld. Er is voor mij maar één God, en dat is Allah. Echter voel en geloof ik ook met mijn hele hart (immanent). Er waren echter ook raakvlakken zoals het buigen voor God. Dit ken ik ook vanuit mijn geloof. Maar ik ben niet bekend met symboliek of de eucharistieviering (brood en wijn) waarin de gelovige in contact met Jezus treedt. Ik vond het echter heel bijzonder om mee te maken en ben een ervaring rijker geworden.”

“Tijdens dit weekend heb ik veel geleerd. Vooral over mij zelf. Ik heb namelijk geleerd, op welke manieren ik in staat ben om over de levensvragen na te denken, maar ook dat ik in staat ben om doormiddel van stilte, dingen te overdenken en los te kunnen laten. Doormiddel van stilte vind ik de rust in mijzelf terug. Stilte is voor mij erg fijn en wanneer ik het erg druk heb en veel aan mijn hoofd heb, vind ik het fijn om even stil te zijn en alles te overdenken. Ik heb in het klooster zelf ’s avonds een kaarsje gebrand en heb hier een half uur, alleen gezeten. Ik kon alles overdenken en alle stress kwam er op dat moment ook uit.”

“Ik kijk terug op een heel indrukwekkend, moeilijk en intensief weekend. Ik ben blij en dankbaar dat ik het heb mogen meemaken. Achteraf gezien heeft dit weekend in het klooster meer voor mij betekend dan ik ooit had gedacht. Ik heb vooral veel over mijzelf geleerd, ook al duurde dat een tijd voor het pas echt doordrong.”

Nieuwe perspectieven

“Het weekend in het klooster vond ik een interessante ervaring. Ik vond het mooi om te zien wat mijn mededeelnemers uit de tweedaagse haalde, en dat zij aangaven zowel de openheid van de zusters als de openheid in de groep fijn te vinden. Dit gold ook voor mijzelf. Ik vond het mooi om te zien hoe ik als ‘vreemdeling’ welkom werd geheten en om mee te kunnen draaien in een gemeenschap (van de zusters) die ik daarvoor niet kende. Ook vond ik het goed dat je buiten je normale ‘comfortzone’ geplaatst wordt en daardoor vanuit een ander perspectief op je leven en jezelf kunt reflecteren.”

Bijzonder

“Het gevoel van rust, ruimte en saamhorigheid in het klooster hebben echt indruk op me gemaakt.
Ook de gesprekken met de zusters waren heel bijzonder. Met veel inzicht en humor vertelden zij over hun leven in het klooster. Deze ervaringen hebben voor een onvergetelijk weekend gezorgd.”

“Het was voor mij de tweede keer dat ik kennis maakte met het kloosterleven. De eerste keer was in Achel tijdens mijn studie. Dit was de eerste keer in Koningsoord. Wat was het een bijzondere tweedaagse! Wat een warm welkom kregen we! De groep was kleiner dan gepland, maar dit heeft de sfeer en de intensiteit van het weekend niet aangetast. Het was goed zoals het was. Door de lichte, open en vriendelijke sfeer in het klooster, voelde ik mij erg op mijn gemak. Bij de zusters voelde je je welkom en gewaardeerd.”