Freelancers

Naast het vaste team zijn er bij Vadere een aantal freelancers actief die soms een meerdaagse meedraaien. De freelancers van dit moment zullen zich hieronder aan je voorstellen. Wanneer zij bij een meerdaagse aanwezig zijn, zal dit te vinden zijn bij geplande data.

Gert de Wolf

Gert de Wolf: Ik was werkzaam als geestelijk verzorger voor militairen en hun thuisfront bij het Ministerie van Defensie van 1991 tot 2015.  Mijn werk in die tijd heb ik meer als roeping dan als ‘gewone baan’ ervaren. Vanwege de laagdrempeligheid, ook naar mij toe als vertrouwenspersoon, heb ik vele diepgaande en vertrouwelijke gesprekken mogen voeren en op die wijze mensen ondersteunend en begeleidend mogen bijstaan in hun ‘wel en wee’.

Volgens mij werd ik door veel militairen uit en thuis beschouwd als een ‘professionele vriend’ met een hele grote beschikbaarheid en een luisterend oor voor alles wat hun bezig hield, inclusief ieders levensverhaal. Juist het aanhoren van het eigen verhaal, geholpen bij het uitspreken door vragen van mijn kant, maakte dat militairen meestal zelf oplossingen bedachten voor hun problematiek. Of dat ze zichzelf al een oplossing hoorde formuleren voor een persoonlijke vraag of thema. Belangrijke factor was het gegeven dat ik veel tijd had. Ik hoefde niet steeds op een klok te kijken. 

Aandacht voor de totale persoon van de militair, inclusief zijn of haar ‘geestelijke kant’, stond dus centraal. De vele ontmoetingen van mensen in hun kracht, maar ook kwetsbaarheid hebben me het meest geboeid tijdens mijn werk als geestelijk verzorger. Daarnaast heb ik ook als geestelijk vormingswerker/teamleider uiteenlopende conferenties en trainingen verzorgd op het Militair Vormingscentrum Beukbergen te Huis ter Heide ten behoeve van  (leidinggevende) militairen en hun partners.

Vanwege militaire operaties in voormalig Joegoslavië en Afghanistan was ik betrokken bij langdurige oefeningen en uitzendingen in het buitenland.  Door het werk bij de krijgsmacht werd ik ook gevraagd om mensen bij te staan tijdens crisissituaties, zoals bij de vuurwerkramp te Enschede. Voor ik geestelijk verzorger werd, ben ik 12 jaar werkzaam geweest als docent Levensbeschouwing en Maatschappijleer aan een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs in Noord- en Zuid-Holland. Vanaf 2015 ben ik gestart met een praktijk voor zinvinding en geestelijke begeleiding te Oldenzaal, praktijk de Goastok. 

Marleen
Marleen Boon

Marleen Boon: “Stop maar weer weg juf, dat hebben we vorig jaar ook al gedaan!” Een leerling komt de klas binnen, juist op het moment dat ik vier adventskaarsen op een tafeltje zet. “Fijn dat je de adventskaarsen nog kunt herinneren van afgelopen jaar!” Een complimentje voor de leerling die enigszins verbaasd naar mij kijkt. Die reactie had hij niet verwacht.

Ik ben docent godsdienstig vormingsonderwijs op verschillende openbare basisscholen. Het is geweldig om samen met de leerlingen op zoek te gaan naar hun eigen levensbeschouwing. Hen kennis te laten maken met rituelen en gebruiken en hen de rijke verhalen te vertellen.

Samen met Jos van Remundt heb ik het boek ‘Geestelijke stromingen geven’ geschreven, bedoeld voor studenten en leerkrachten in het basisonderwijs. Het boek, geschreven aan de hand van de zes levensvragen, biedt achtergrond, inhoud en handvatten om het vak geestelijke stromingen op een goede manier in het onderwijs te integreren. Vanuit die hoedanigheid ben ik gastdocent geestelijke stromingen aan de pabo en gespreksleider bij forums waarin mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen plaatsnemen.

De afgelopen jaren ben ik begeleider van kloosterweekenden voor studenten. Deze weekenden zijn waardevol. De rust in het klooster en het warme welkom, zorgen voor een prettige open sfeer. Ieder mens heeft levensvragen en tijdens het weekend is er tijd en ruimte om over deze vragen na te denken en te praten. De stilte is voor velen een nieuwe en soms spannende ervaring. Ik vind het mooi om mensen hierin te begeleiden.

Nelleke
Nelleke Hoekstra

Nelleke Hoekstra: Eén van mijn eerste kennismakingen met spiritualiteit en de impact hiervan was tijdens een korte cursus Thai Chi. Door te werken vanuit stilte, rust en bewustzijn raak je je innerlijke kracht en kom je tot de kern van je eigen persoonlijkheid. Dit geeft de ruimte om tot inzichten te komen en verder te kunnen in het dagelijks leven. Deze ervaring zal ik nooit vergeten en is de eerste aanzet geweest om met mensen te willen werken die op zoek zijn naar hun eigen innerlijke ruimte.

Na mijn studie aan het conservatorium ben ik zeer actief geweest als musicus en heb ervaren wat het belang van muziek is voor mijzelf maar zeker ook voor anderen. Naast het spelen in concertzalen heb ik ook regelmatig gespeeld in palliatieve instellingen en bejaardentehuizen. Het is prachtig om te ervaren dat muziek iemand uit zijn of haar isolement kan halen en dat mensen die nergens meer op reageren ineens beginnen te dansen of te zingen. Door mijn studie Pabo en het vak levensbeschouwing ben ik intensief gaan werken met de verschillende levensvragen. Vanuit de opleiding ben ik in aanraking gekomen met het kloosterleven. Deze ervaring heeft mij enorm veel gebracht en geeft voor mij aan dat het voor velen goed zou zijn om af en toe zo’n adempauze te nemen en even tot jezelf te komen. Na deze paar dagen is er weer veel energie en inspiratie om het dagelijks leven weer in te stappen.

Gerard
Gerard Swüste

Gerard Swüste: Gerard Swüste (1945) studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij werkte bij de KRO-radio, onder andere voor programma’s als Kruispunt Radio, Het Klooster, Echo en het Theater van het Sentiment en in verschillende leidinggevende functies. Sinds 1976 preekt hij regelmatig in de Amsterdamse Dominicus. In 2015 verscheen van zijn hand Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht, uitgegeven bij Skandalon in Vught.

‘Psalmen’, zo schrijft hij, ‘zijn zeer oude liederen/gedichten die tot op de dag van vandaag worden gebeden en gezongen. In de Psalmen komen alle kernthema’s van de Schrift aan bod: schepping, uittocht, woestijn, ballingschap, Tora, profetie etc. De mens bezingt dit alles, soms in een danklied, soms in een klaagzang. Zo vormen de Psalmen het emotionele hart van de Schrift. Ze zijn het antwoord van de mens aan God over alles wat hem in het leven overkomt. Die emoties blijken door de eeuwen heen nauwelijks veranderen. Daarom zijn de Psalmen nog altijd actueel. Ze bezingen wat in mensen omgaat. Ze hebben het ook over gevoelens die we voor onszelf misschien wel liever niet willen toegeven, zoals woede en wraak. Psalmen maken duidelijk, dat je tegenover God je hart mag luchten, geen blad voor de mond hoeft te nemen. En ze spreken de overtuiging uit dat God altijd luistert.’