Comité van aanbeveling

Vadere heeft een comité van aanbeveling om zich heen verzameld. Dit zijn mensen die het doel en de visie van Vadere onderschrijven. Onderstaand stellen de verschillende leden zich voor.

Annemiek Schrijver

Annemiek Schrijver
‘Annemiek is presentator van levensbeschouwelijke programma’s als De Verwondering, Mijn Pelgrimspad en Zin in Weekend bij de KRO-NCRV. Ze is hoofdredacteur van het tijdschrift De Verwondering en columnist bij de NCRV-gids. Ze schreef diverse boeken, waaronder Rachab, Verlicht mijn nacht, Ik geloof het wel, Verlicht en verlost en Van het padje.’

Inez van Oord

Inez van Oord is uitgever, bladenmaker en journalist. Zij is de oprichter van o.a. het tijdschrift Happinez, een magazine over bewustwording en spiritualiteit. Na haar afscheid van Happinez
schreef ze diverse boeken, in haar laatste boek ‘Rebible, ontdekking van de vergeten verhalen’ gaat zij terug naar de Bijbelverhalen uit haar jeugd en ontdekt ze een nieuwe manier van lezen en
begrijpen.

Over stilte zegt ze:
“Stilte brengt je dichter bij een mystieke beleving dan wanneer je als het ware als een dolle hond achter al je zintuigen aan rent. Er is een binnenwereld en een buitenwereld, zo eenvoudig is het. En de buitenwereld wordt bestuurd door je denken, je horen, je zien, je lichaam, kortom het werk van alle zintuigen. Alle beelden die je maar kunt verzinnen beïnvloeden je. Dat is jouw wereld. De binnenwereld wordt niet omschreven, hooguit benoemd als het onzegbare. Er zijn geen beelden voor. Wie in contact wil komen met het onzegbare, mag, simpel gezegd, de wereld even uitzetten. En dan, ja pas dan kan het signaal, het mystieke signaal, de kans krijgen het zintuigelijke signaal te overtreffen. In die leegte valt de ‘volte’. Stilte levert je veel op.”

Br. Thomas Quartier

Br. Thomas Quartier
Wanneer je de wereld klein maakt, wordt hij oneindig groot. Daarmee is in één zin samen te vatten waar het in kloosters om draait. Dat geldt niet alleen voor monniken, maar voor iedereen. Juist in de huidige samenleving is er grote nood aan plekken waar je tot inkeer kan komen, dichter bij jezelf, de ander en de ultieme grond van ons bestaan waar monniken God zoeken. Door de weg naar het klooster te ontsluiten, bewijst Vadere mensen een belangrijke dienst. Mogen velen in gesprek en ontmoeting zich bij de zoektocht aansluiten die ons allen voor een betere wereld laat instaan

Br. Gerard Mathijsen

Br. Gerard Mathijsen
‘Na ruim 60 jaar leven als monnik en ruim 40 als prior en abt nog steeds dankbaar voor het leven als benedictijn dat zoveel geeft, waarin je zoveel geven mag. Een leven dat uitdaagt maar ook grote voldoening schenkt. Waarin elke dag een nieuw begin is, en opent naar het onbekende.’

Br. Bernardus

Br. Bernardus
‘Als abt probeer ik van de Trappistenabdij Koningshoeven, nabij Tilburg, een ontmoetingsplek te maken voor God, de mensen en de natuur in een sfeer van stilte, soberheid en solidariteit’

Ds. Klaas van der Kamp

Ds. Klaas van der Kamp
‘Als classispredikant in de protestantse kerk heb ik dagelijks te maken met de bezieling van mensen. Het geef veel energie mensen te spreken over datgene wat hen raakt en verdiept. Ik vind het prachtig de verhalen daarover met elkaar uit te wisselen.’