Bezoek aan scholen

Een aantal van onze begeleiders zijn educatieve specialisten die het ontzettend leuk vinden om over de stilte en het kloosterleven te komen vertellen op scholen. Juist in de huidige samenleving, waarin vele jongeren in aanraking komen met sociale media en de druk en hectiek van onder andere school, kan het waardevol zijn om jongeren zich bewust te laten worden van de andere mogelijkheid: structuur, rust, stilte en reflectie

De school is niet alleen een leertechnisch instituut, maar ook een vormingsinstituut. Zij heeft niet alleen als taak de intellectuele ontwikkeling van het kind te bevorderen. De school heeft vooral ook de ontwikkeling van héél de mens in het oog te houden. In de huidige maatschappij loop je risico’s. Snelheid en efficiëntie bepalen het ritme van de tijd. Ook op school ontkom je daar niet aan. Daardoor loopt iedereen de kans te versnellen. Het ritme van de samenleving is die van een sneltrein. We lopen het risico onszelf en aan de bijzondere betekenis van dingen en gebeurtenissen voorbij te hollen. We lopen het risico veel te doen, maar weinig te verdiepen. Het is om die reden, dat ik de scholen met regelmaat van de klok heb opgeroepen om het bezinnende element in de school niet uit het oog te verliezen. Een school die niet bewust is van haar eigen ademritme, loopt het risico langs belangrijke levenservaringen van kinderen heen te leven. Daarom dient een school steeds naar rustpunten te zoeken. Rust-momenten en stil-staan-bij hebben namelijk pedagogische waarde. Ze zorgen er voor,  dat kinderen dichter bij hun eigen ervaringen komen, dat ze communiceren, dat hun ervaringen dus verdiept worden. [..] Als je op school niet aan vieren toekomt, dan ontbreekt er wezenlijk iets aan het pedagogisch klimaat. Vieren is geen luxe, het maakt wezenlijk deel uit van het menselijk bestaan. Vieren maakt dus ook integraal deel uit van het leven dat op school gebeurt.


Uit: Kersten, Theo. Schooltijd Vieren, Damon Budel 1998

Ervaringen van studenten n.a.v. les van Annelotte

 • Je bracht een fijne en open sfeer mee. Ik heb zeker er een ander beeld over het klooster gekregen.
  Ik ben benieuwd!
 • Leuk dat je je eigen ervaring vertelde. Heb nu een beter beeld van het klooster. Leuke opdrachten.
 • Prima. Was erg duidelijk. Ik heb een goed beeld gekregen. Leuk een filmpje erbij en veel foto’s van eigen ervaringen.
 • Duidelijk uitgelegd. Hierdoor heb ik een goede indruk van wat mij te wachten staat in het weekend. Je vertelt het op een leuke manier.
 • Leerzaam, andere kijk / beeld bij het klooster. Vragen werden goed beantwoord. Duidelijk.
 • Goede informatie over het klooster en spullen om mee te nemen. Ik heb nu een veel beter beeld
  over het hoe het weekend er uit ziet en wat we allemaal gaan doen.
 • Zeer leerzaam om te horen hoe jij het weekend hebt ervaren, fijn om de foto’s te bekijken. Goed voor de beeldvorming. Prettig en enthousiast verteld

De school en het ritueel
Een schooldirecteur die veel waarde hecht aan goede omgangsvormen en rituelen vertelde me dat hij een klas in een dorpsinternaat had bezocht. De maaltijd was één grote ramp. Iedereen vocht met elkaar om zoveel mogelijk eten te bemachtigen; er was geen gemeenschappelijk begin en einde. Het was een chaos. De directeur riep de leraar ter verantwoording. Hij eiste dat men de maaltijd gemeenschappelijk zou beginnen, met een leid, een tekst of een korte stilte. Hij is ervan overtuigd dat de school in deze tijd een belangrijke taak heeft om goede rituelen aan jonge mensen door te geven, want velen lijden tegenwoordig onder de vormloosheid die in menig gezin heerst. Gezinnen vallen uit elkaar, omdat ze geen goede vorm hebben ontwikkeld. Ze weten niet meer wie ze zijn. Alles wordt onbelangrijk: de mensen de dingen, de schooltijden, de maaltijden. Men kan zich nergens meer op verheugen, omdat alles even vormloos en chaotisch is. Een school met goede rituelen kan een heilzame uitwerking op de scholieren hebben. 
(…)
Hoe een school feestviert, hoe ze afscheid neemt van de eindexamenkandidaten, hoe ze de nieuwkomers in de eerste klas ontvangt, is bepalend voor de sfeer op een school. Dat werkt ook door in de omgang van de scholieren thuis, in hun gezin. De sfeer op school zet hun verbeeldingskracht aan het werk ook voor henzelf vormen te vinden, die hen goeddoen.

(…)
Enkele citaten van Anselm Grün uit ‘Een veilige schuilplaats. Meer levensvreugde door rituelen’. Lannoo Kok/ Tielt 2002