Bestuur

Voorzitter: Jan Hartman

Jan Hartman

Mijn eerste kennismaking met de monastieke wereld was een verblijf van enkele dagen in het Benedictijner klooster van Egmond-Binnen. Mijn motivatie van toen zou in het concept van Vadere de toets der kritiek niet doorstaan: ik wilde meters maken met een zwaar tentamen kerkgeschiedenis en zocht naar totale rust en volledig gebrek aan afleiding. Die kreeg ik. Maar wat ik ook ‘kreeg’ was de antifoon:  ‘zoals het was in den beginne, zo zij het thans en voor immer, tot in de eeuwen der eeuwen, amen‘ dat na elke psalm klonk en waarvan wij, studenten die waren uitgenodigd om samen met de monniken in de koorbanken plaats te nemen, snel de wiegende cadans van opstaan, buigen en weer gaan zitten imiteerden. 
Als niet-meer-theoloog en iemand die zichzelf bijna als niet-meer-gelovig betitelt,  raak ik door deze tekst nog steeds ontroerd. Als talenmens vraag ik mij af wat voor subject achter het steekt, dat ooit was, maar niet vanzelfsprekend is of zal zijn.  Ik ben ervan overtuigd dat voor meer mensen dan voor mij alleen een kloosterbezoek een stimulerende aanzet kan zijn tot het nadenken over een nieuwe verhouding tussen gevoel en ratio in je persoonlijk leven. 

Penningmeester: Jos van Remundt

Jos
Jos van Remundt

In het begin van mijn carrière gaf ik les aan kinderen van groep 4 op een basisschool in Volendam. Ik ervaarde hoe zij in staat waren om spelenderwijs om te gaan met grote levensvragen. Dit was een belangrijk keerpunt in mijn leven en vormde voor mij de basis voor hoe ik verder wenste te gaan. Het gaf mij het inzicht dat ik, hoe moeilijk dat soms ook is, altijd betrokken moet zijn op de ander. Vanuit deze gedachte heb ik mij ontwikkeld in het begeleiden en adviseren van besturen, directies, studenten, leerkrachten, ouders en leerlingen op het gebied van levensbeschouwing en spelenderwijs omgaan met levensvragen.

Levensbeschouwelijke Communicatie is voor mij een zinvolle opzet om de levensvragen aan de orde te brengen. Het levert een waardevolle bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van de instelling, leerkrachten, verpleegkundigen, studenten , leerlingen. Levensbeschouwelijke Communicatie kent iedereen ongeacht sociale, culturele of religieuze achtergrond – een bijzondere plaats toe. Een belangrijk motto bij mijn werk is ‘Geef hen geen boodschap mee, maar leer ze zelf boodschappen doen. Inmiddels geef ik jaarlijks een aantal bijeenkomsten en cursussen rondom klooster- en christelijke spiritualiteit vanuit verschillende invalshoeken. Het bijzondere wanneer ik dat kan doen in een klooster is omdat de sfeer daar fijn is en vanwege de rust die er heerst.

Jos van Remundt is auteur en medeauteur van de vele boeken en cursussen op het gebied van levensbeschouwelijke communicatie, levensvragen en identiteit, gepubliceerd door Stichting Echelon. Hij geeft regelmatig op verzoek les aan basisschoolleerlingen en is als docent verbonden aan Hogeschool Saxion Deventer. Vanuit deze functie werkt hij samen met Hogeschool Karel de Grote Antwerpen. Verder organiseert hij excursies en studiereizen naar de steden zoals Enschede, Deventer, Amersfoort, Amsterdam, Antwerpen en Rome en begeleidt hij meerdaagse bijeenkomsten omtrent klooster- en spiritualiteit.

Secretaris: Iris Springvloet

Iris Springvloet

Als geestelijk begeleider begeleid ik mensen op het gebied van zingeving: dat wat ertoe doet in het leven. Dit kan heel vaag en ‘zweverig’ klinken, maar het gaat mij juist om de dagelijkse dingen: de mensen om je heen, de muziek waar je graag naar luistert, het werk dat je doet, het spirituele waar je in gelooft, je hobby’s en alle andere dingen die zin geven aan je leven. Soms komen er momenten in het leven waarop deze zingevende aspecten niet meer vanzelfsprekend aanwezig zijn in het leven, of waarop bepaalde aspecten wegvallen en er andere voor terugkomen. Op zulke momenten kan het prettig zijn om eens te praten met iemand. Ik begeleid je met aandacht en volledige vertrouwelijkheid.

Ik ben al lange tijd geïnteresseerd in het begeleiden van anderen op de gebieden die belangrijk zijn in het leven: de manier waarop mensen in het leven staan, hoe zij het leven zien en hoe zij om kunnen gaan met mooie en moeilijke ervaringen en periodes in het leven. Omdat ik mijn werk wilde maken van deze interesse, ben ik Humanistiek gaan studeren aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Tijdens deze studie heb ik mij gespecialiseerd in geestelijke begeleiding en educatie en heb ik mijn eigen bedrijf opgericht: zingevingspraktijk de splitsing. Daarnaast ben ik Studenten’pastor’ bij Arnhem Student Point.

Stilte is een belangrijk onderdeel van dit werk, want soms kan stilte meer betekenen dan de woorden die we kunnen spreken. Stilte kan mogelijkheden openen, ons een spiegel voorhouden, ons op ons gemak laten voelen of ons juist ongemak laten ervaren. Ik zou het erg leuk vinden om je terug te zien bij de meerdaagse. Laten we samen onderzoeken wat stilte en structuur met jou doen en wat ze voor jou betekenen.