Programma

17-19 oktober 2016
19-21 december 2016
23-25 januari 2017
10-12 februari 2017
17-19 februari 2017

Toelichting

Wanneer je het kloosterleven en ook de spiritualiteit beter wil leren kennen krijg je de mogelijkheid om drie dagen in Abdij Koningsoord (vlak bij Arnhem) te verblijven. Je maakt kennis met het dagritme van een cisterciënzergemeenschap dat gericht is op gebed en contemplatie, het beschouwend omgaan met God. Naast het persoonlijk gebed en de dagelijkse eucharistieviering onderbreken de zusters zesmaal per dag hun activiteiten voor het gemeenschappelijk getijdengebed waarbij hoofdzakelijk de psalmen centraal staan.  Daarbij komt nog de Lectio Divina, het lezen van de bijbel en andere werken zoals de Regel van Benedictus.  De cisterciënzerspiritualiteit berust op drie pijlers: biddend leven, leven in gemeenschap en leven van arbeid. Door in deze omgeving te zijn raak je ook vertrouwd met de stilte. “Luister” is het eerste woord van de Regel van Benedictus

Getijden

04:25 – 5:35    Nachtwake   70 minuten
07:10 – 8:30    Lauden          80 minuten
09:25 – 9:50    Terts              25 minuten
12:10 – 12:35   Sext               25 minuten
16:55 – 17:55   Vespers         60 minuten
19:25 – 19:55  Completen    30 minuten

Psalmen en muziek

Bezoekers die voor het eerst kennis maken met de psalmen ervaren dit soms als eentonig. De melodielijnen zijn eenvoudig en lijken erg op elkaar. Door deze herhalingen wordt het als het ware een soort meditatie waarin je meegevoerd wordt naar je eigen gedachten en gevoelens.
Vanuit de vroege geschiedenis zijn de psalmen onmiskenbaar aanwezig in het kloosterleven. Door de 150 psalmen afwisselend samen te zingen wordt er een andere dimensie aan de tekst toegevoegd, namelijk die van de beleving. Muziek kan raken op een persoonlijke manier. Het laat de vreugde horen maar kan ook troost bieden. Het is een universele taal die vaak geen vertaling nodig heeft en waar ieder mens datgene uit kan halen wat op dat moment bij hem of haar past.
In het klooster volgen de zusters de zes getijden. De psalmen vormen hiervan de kern. De zusters ervaren het zingen als een meditatie. Het is niet zo dat de teksten voortdurend alle aandacht vragen. Juist door het eenvoudige, meditatieve zingen kom je soms in een stroom te staan waarin de woorden gewoon door je heen gaan. Het kan voorkomen dat je dan ineens geraakt wordt door een woord of een zin. Meditatie, muziek en tekst vloeien in elkaar  over en het is een bijzondere ervaring die vaak bij de bezoekers blijft hangen.
Tijdens een workshop wordt er achtergrondinformatie gegeven over de muziek en de uitvoering van de psalmen. Musicus Nelleke Hoekstra neemt je mee op reis door de geschiedenis vanaf de vroege kerkelijke muziek tot aan de hedendaagse invulling hiervan. Door kennis op te doen, te luisteren en te ervaren zullen de psalmen tijdens de getijden een diepere betekenis kunnen krijgen.

Programma

Dag 1

13.30 -13.45 Aankomst en men installeert zich in haar/zijn kamer.
14.00             Kennismaking met elkaar en ‘het klooster’ Er wordt een rondleiding aangeboden, er is een vertoning van een film over het leven in het klooster en er wordt een eerste inleiding gegeven op de psalmen.
17.00 – 17.30 Vespers met meditatie, gezamenlijk
17.50 – 18.20 Gezamenlijke broodmaaltijd in stilte
18.45 – 19.25 Bespreken van de ‘eerste indrukken’.
19.30 – 19.50 Completen, gezamenlijk
20.00 – 21.30 Kennismaking met de regel van Benedictus, daarna een wandeling in stilte
21:00                 Einde programma, mogelijkheid tot informeel samen zijn.
22:30                 Nachtrust en stilte tot de volgende ochtend 05.30 uur

Dag 2

04.30 – 05.30 Metten
05.30 – 07.00 Samen psalmen lezen, dat doen we volgens werkwijze die gebruikelijk is in het klooster, de Lectio Divina: lezen, mediteren, bidden en de stilte ingaan.
07.15 – 08.00 Lauden met mis – gezamenlijk
08.00 – 08.30 Gezamenlijke broodmaaltijd in stilte
9.00 – 10.00 Moment voor jezelf
09.30 – 09.45 Terts (facultatief)
09.45 – 12.00 Gerard Swüste (theoloog) gaat in op zijn vertaling “Altijd hetzelfde lied”, waarin hij alle psalmen vertaalt en toelicht.
12.15 – 12.30 Sext, gezamenlijk
12.30 – 13.15 Gezamenlijke warme maaltijd
13.30 – 14.30 Samen verder psalmen lezen, dat doen we volgens werkwijze die gebruikelijk is in het klooster, de lectio divina: lezen, mediteren en de stilte ingaan.
14.30 – 15.30 Eigen tijd, abdij winkel, op je kamer
15.30 – 16.50 ‘Zangles’
17.00 – 17.50 Vespers met stilte
17.50 – 18.20 Gezamenlijke broodmaaltijd in rust
18.30 – 19.30 Werken aan je eigen ‘psalm’
19.30 – 19.50 Completen, gezamenlijk
20.00 – 21.00 Verdiepende gesprek met een zuster over klooster spiritualiteit
21:00                Einde programma, mogelijkheid tot informeel samen zijn.
22:30                Nachtrust en stilte tot de volgende ochtend 5.30 uur

Dag 3

04.30 – 05.30 Metten (facultatief)
05.30 – 07.00 Samen verder psalmen lezen, dat doen we volgens werkwijze die gebruikelijk is in het klooster, de Lectio Divina: lezen, mediteren en de stilte ingaan
07.30 – 08.00 Lauden met mis, gezamenlijk
08.00 – 08.30 Gezamenlijke broodmaaltijd in rust
08.45 – 09.15 Uitruimen kamer en achterlaten zoals je deze aangetroffen hebt.
10.00 – 11.45 Samen onze geschreven psalmen lezen.
12.15 – 12.30 Sext, gezamenlijk
12.30 – 13.15 Gezamenlijke warme maaltijd
13.30 – 14.30 Terugkijken en vooruitzien en dan afscheid en vertrek

Tijdens de meerdaagse ontvangt u tweetal boekjes: achtergrondboekje (met name over de psalmen) en een logboekje.

 

Literatuur:

1. ‘Altijd hetzelfde lied – 150 psalmen bewerkt en toegelicht’ door Gerard Swüste, 2016 Vught
Toelichting: Alle psalmen zijn in hedendaags taalgebruik vertaald en toch dicht bij de grondtekst gebleven. Daarnaast heeft iedere psalm een toelichting zodat je nog meer te weten komt.
2. Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven, Wil Derkse,
Toelichting: De Regel voor monniken, waaraan de naam van Benedictus van Nursia (480-547) verbonden is, wordt al vijftien eeuwen in de kloosters gevolgd als interpretatiemodel om het evangelie in praktijk te brengen. Dit boek stelt zich ten doel elementen uit deze spiritualiteit en de daarmee verbonden levensstijl aan te bieden aan mensen buiten de kloostermuren, als een middel om de kwaliteit van samenleven en samenwerken te verhogen. Ikzelf (Gerard Mathijsen osb) meer dan veertig jaren benedictijn, acht dit boek een uitstekende, verfrissende, inleiding in de benedictijnse spiritualiteit, al komt hier de theologische dimensie, die uiteraard fundamenteel is, niet uitdrukkelijk ter sprake. Maar juist deze bescheidenheid spoort zeer goed met de geest van de Regel. Geschikt voor ieder met spirituele belangstelling.