Home

Heb je af en toe behoefte aan rust en stilte in je hoofd?
Wil je ruimte maken om na te denken over de grote vragen van het leven?
Zou je dat samen met anderen willen beleven?
Dan kun je, samen met ons, op pad gaan, op een unieke locatie, nl. een klooster

Gaan

Vadere (Lat.) betekent ‘gaan’ of ‘op pad gaan’, Dat kun je vergelijken met  het ‘gaan over een brug’. Deze wandeling kun je in drie etappes verdelen:

  1. Op gang komen. Je zet eerste stappen op de brug, je kijkt om je heen je luistert, je ervaart de ruimte om je heen.
  2. Op de brug ga je het vertrouwen ontdekken in jezelf en de ander. Je ontwikkelt je eigen ritme.
  3. Met een goed gevoel kom je aan de overkant en stap je van de brug af.

Gezamenlijk

We beginnen met een kennismaking met elkaar en het kloosterleven. Gaandeweg raak je midden op de brug vertrouwd met elkaar en met de spiritualiteit van het kloosterleven dat bestaat uit Psalmen, stilte en de Regels van Benedictus. Door in gesprek te gaan met de andere groepsleden, de zusters en een tweetal begeleiders zal je in staat zijn om, wanneer je bij de andere kant van de brug aankomt, je eigen Regel en psalm te schrijven en deze te delen met de anderen.

Gemoedelijk

Het is voor iedereen belangrijk om in een gemoedelijke sfeer de brug te kunnen passeren. Er wordt dan ook veel waarde gehecht aan een goede, open en sociale omgang met elkaar. Door in gemoedelijkheid met elkaar om te gaan wordt de beleving voor een ieder aangenaam en kunnen er bijzondere ontmoetingen op de brug plaatsvinden